Tập trung xử lý sai phạm trong thực hiện dự án đầu tư Công viên Hoàng Hoa Thám

Tập trung xử lý sai phạm trong thực hiện dự án đầu tư Công viên Hoàng Hoa Thám

Tận thấy khu đất công biến thành sân tập golf ở Bắc Giang

Tận thấy khu đất công biến thành sân tập golf ở Bắc Giang

Bắc Giang: Nhiều sai phạm tại Dự án đầu tư Công viên Hoàng Hoa Thám

Bắc Giang: Nhiều sai phạm tại Dự án đầu tư Công viên Hoàng Hoa Thám

'Xẻ thịt' công viên làm sân tập golf tại Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm

'Xẻ thịt' công viên làm sân tập golf tại Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm

'Xẻ thịt' công viên làm sân tập golf

'Xẻ thịt' công viên làm sân tập golf

Đề nghị công an điều tra vụ 'biến' đất công viên thành sân tập golf

Đề nghị công an điều tra vụ 'biến' đất công viên thành sân tập golf

TTCP làm rõ nhiều sai phạm dự án 'mượn' đất công viên làm sân golf khủng ở Bắc Giang

Sai phạm tại Dự án Công viên Hoàng Hoa Thám ở Bắc Giang

Bắc Giang: Đất Công viên Hoàng Hoa Thám bị 'xẻ thịt' làm sân tập golf

Sân golf 'ăn' đất công viên ở Bắc Giang: Giao công an điều tra làm rõ

Hàng loạt sai phạm vụ 'xẻ thịt' đất công viên làm sân tập golf

Bắc Giang 'hô biến' đất công viên thành sân tập golf

Kiến nghị thu hồi dự án 'xẻ thịt' đất công viên làm sân tập golf ở Bắc Giang

Hàng loạt sai phạm tại dự án sân tập golf, công viên Hoàng Hoa Thám

Vụ xẻ công viên làm sân tập golf ở Bắc Giang: Kiến nghị thu hồi dự án và giao công an làm rõ

Biến đất công viên Hoàng Hoa Thám thành sân tập golf