Lợi dụng đêm tối vận chuyển ma túy đi tiêu thụ

Lợi dụng đêm tối vận chuyển ma túy đi tiêu thụ

Triệt xóa 2 đường dây bán lẻ ma túy, thu gần 2.400 viên ma túy tổng hợp

Triệt xóa 2 đường dây bán lẻ ma túy, thu gần 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy lớn

Bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy lớn

Giấu 1.608 viên ma túy trong bầu lọc gió xe máy đi tiêu thụ

Giấu 1.608 viên ma túy trong bầu lọc gió xe máy đi tiêu thụ

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 2.400 viên ma túy ở vùng biên Quảng Trị

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 2.400 viên ma túy ở vùng biên Quảng Trị

Giấu 748 viên ma túy tổng hợp trong ống quần

Giấu 748 viên ma túy tổng hợp trong ống quần

Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy lớn tại Quảng Trị

Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy lớn tại Quảng Trị

Quảng Trị bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy lớn trong một ngày

Quảng Trị bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy lớn trong một ngày

Một ngày bắt hai vụ chuyển gần 2.400 viên ma túy

Một ngày bắt hai vụ chuyển gần 2.400 viên ma túy

Bắt đối tượng giấu hơn 1.600 viên ma túy trong bầu lọc gió xe máy

Bắt đối tượng giấu hơn 1.600 viên ma túy trong bầu lọc gió xe máy

Bắt đối tượng vận chuyển gần 800 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển gần 800 viên ma túy tổng hợp

Giấu ma túy trong ống quần để 'mang về bán kiếm ít đồng'

Giấu ma túy trong ống quần để 'mang về bán kiếm ít đồng'

Giấu hơn 700 viên ma túy trong ống quần đi bán kiếm lời

Giấu hơn 700 viên ma túy trong ống quần đi bán kiếm lời

Thuê taxi lên biên giới để mua ma túy

Thuê taxi lên biên giới để mua ma túy

Bắt đối tượng vận chuyển gần 800 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển gần 800 viên ma túy tổng hợp

Giấu gần 750 viên ma túy trong ống quần

Giấu gần 750 viên ma túy trong ống quần

Quảng Trị: Bắt đối tượng cất giấu 740 viên ma túy tổng hợp trong ống quần

Quảng Trị: Bắt đối tượng cất giấu 740 viên ma túy tổng hợp trong ống quần

Lận ống quần gần 800 viên ma túy mang vào Việt Nam tiêu thụ

Lận ống quần gần 800 viên ma túy mang vào Việt Nam tiêu thụ

Giấu hơn 700 viên ma túy tổng hợp trong ống quần

Giấu hơn 700 viên ma túy tổng hợp trong ống quần

Bắt giữ đối tượng giấu 740 viên ma túy trong... ống quần

Bắt giữ đối tượng giấu 740 viên ma túy trong... ống quần

Bắt đối tượng vận chuyển gần 800 viên ma túy tổng hợp trong ống quần

Bắt đối tượng vận chuyển gần 800 viên ma túy tổng hợp trong ống quần