Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch: Người sửa giáo trình, lên lớp dạy cán bộ ngoại giao

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch: Người sửa giáo trình, lên lớp dạy cán bộ ngoại giao

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và hoạt động ngoại giao. Những ý...
Học trò, trợ lý, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên kể về Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Học trò, trợ lý, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên kể về Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đổi mới mạnh mẽ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đổi mới mạnh mẽ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp phát triển ngành ngoại giao

Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp phát triển ngành ngoại giao

Tọa đàm Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại

Tọa đàm Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại

Tọa đàm Khoa học 'Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại'

Tọa đàm Khoa học 'Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại'

Sách khơi nguồn tri thức cho mọi thế hệ

Sách khơi nguồn tri thức cho mọi thế hệ

Nhà ngoại giao lão thành Võ Văn Sung và cuốn sách Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris

Nhà ngoại giao lão thành Võ Văn Sung và cuốn sách Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris

Chuyển ngữ sách 'Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris' sang tiếng Pháp

Chuyển ngữ sách 'Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris' sang tiếng Pháp

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống

Lê Tuấn Lộc với 'Người xứ Thanh'

Lê Tuấn Lộc với 'Người xứ Thanh'

Ngoại giao đa phương: Mỗi thời mỗi khác nhưng luôn tỏa sáng

Ngoại giao đa phương: Mỗi thời mỗi khác nhưng luôn tỏa sáng

Ông Nguyễn Dy Niên: Cố Tổng Bí thư Trường Chinh gọi tới nhà khóa cửa hỏi về đổi mới đối ngoại

Ông Nguyễn Dy Niên: Cố Tổng Bí thư Trường Chinh gọi tới nhà khóa cửa hỏi về đổi mới đối ngoại

Ngoại giao Việt Nam tiếp tục vững bước tiến lên, viết tiếp trang sử vàng

Ngoại giao Việt Nam tiếp tục vững bước tiến lên, viết tiếp trang sử vàng

Phó TT Phạm Bình Minh: Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN

Phó TT Phạm Bình Minh: Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN

Khai mạc Hội thảo quốc tế Việt Nam-ASEAN: 25 năm và chặng đường phía trước

Khai mạc Hội thảo quốc tế Việt Nam-ASEAN: 25 năm và chặng đường phía trước

Ra mắt sách kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN

Ra mắt sách kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam luôn gắn bó với ngôi nhà chung ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam luôn gắn bó với ngôi nhà chung ASEAN

Việt Nam ghi đậm dấu ấn trong chặng đường 25 năm gia nhập ASEAN

Việt Nam ghi đậm dấu ấn trong chặng đường 25 năm gia nhập ASEAN

Ra mắt sách kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN

Ra mắt sách kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN

Ra mắt sách kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN

Ra mắt sách kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN

Quốc tế và ASEAN ngày càng có niềm tin vào Việt Nam

Quốc tế và ASEAN ngày càng có niềm tin vào Việt Nam

Lễ ra mắt Sách '25 năm Việt Nam tham gia ASEAN qua góc nhìn của người trong cuộc'

Lễ ra mắt Sách '25 năm Việt Nam tham gia ASEAN qua góc nhìn của người trong cuộc'

Chủ tịch Hồ Chí Minh - 'Kho báu' của nhân loại qua lời kể của nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh - 'Kho báu' của nhân loại qua lời kể của nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhiều bài học quý báu cho ngoại giao Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhiều bài học quý báu cho ngoại giao Việt Nam

'Bác Hồ để lại một 'kho báu' mà cả thế giới ngưỡng mộ'

'Bác Hồ để lại một 'kho báu' mà cả thế giới ngưỡng mộ'

Cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao học tập tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao học tập tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Bác Hồ để lại một 'kho báu' cả thế giới ngưỡng mộ

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Bác Hồ để lại một 'kho báu' cả thế giới ngưỡng mộ

'Bác Hồ để lại một kho báu mà cả thế giới ngưỡng mộ'

'Bác Hồ để lại một kho báu mà cả thế giới ngưỡng mộ'

Ký ức về lễ trình quốc thư 'đặc biệt nhất trong lịch sử' của Bác Hồ

Ký ức về lễ trình quốc thư 'đặc biệt nhất trong lịch sử' của Bác Hồ

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề về Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề về Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối, hoạt động đối ngoại của Việt Nam

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho đường lối, hoạt động đối ngoại của Việt Nam

Nghị quyết của UNESCO về danh nhân văn hóa thế giới: Chuyện khó quên 30 năm trước

Nghị quyết của UNESCO về danh nhân văn hóa thế giới: Chuyện khó quên 30 năm trước

Ngoại giao Hồ Chí Minh - Những bài học vô giá từ Người - Bài cuối: Những bài học chưa bao giờ cũ

Ngoại giao Hồ Chí Minh - Những bài học vô giá từ Người - Bài cuối: Những bài học chưa bao giờ cũ

Bác Hồ - Người đặt nền móng ngoại giao cách mạng Việt Nam

Bác Hồ - Người đặt nền móng ngoại giao cách mạng Việt Nam

Đại hội Chi bộ Văn phòng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Văn phòng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2022

Từ Hiệp định Paris đến chiến thắng năm 1975: Những câu chuyện giờ mới kể

Từ Hiệp định Paris đến chiến thắng năm 1975: Những câu chuyện giờ mới kể

Việt Nam đã biết dừng 'đúng lúc đúng chỗ' trên bàn đàm phán

Việt Nam đã biết dừng 'đúng lúc đúng chỗ' trên bàn đàm phán

Mặt trận ngoại giao góp phần vào chiến thắng lịch sử 30-4

Mặt trận ngoại giao góp phần vào chiến thắng lịch sử 30-4

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể, Bộ Ngoại giao kỷ niệm 55 năm thành lập

Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể, Bộ Ngoại giao kỷ niệm 55 năm thành lập

Toàn cảnh Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Toàn cảnh Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Người đưa tin, người bạn trung thành và người thầy của các nhà ngoại giao

Người đưa tin, người bạn trung thành và người thầy của các nhà ngoại giao