Quảng Bình: Gắp nội soi thành công chiếc nanh hổ trong bụng bé trai 2 tuổi

Quảng Bình: Gắp nội soi thành công chiếc nanh hổ trong bụng bé trai 2 tuổi

Nuốt nanh hổ trên sợi dây chuyền vào bụng, bé 23 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Nuốt nanh hổ trên sợi dây chuyền vào bụng, bé 23 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Quảng Bình: Nội soi gắp chiếc nanh hổ trong bụng bé trai 2 tuổi

Chơi dây chuyền, bé 23 tháng tuổi nuốt nanh hổ vào bụng

Chơi dây chuyền, bé 23 tháng tuổi nuốt nanh hổ vào bụng

Nuốt nanh hổ vào bụng, một bé trai nhập viện

Nuốt nanh hổ vào bụng, một bé trai nhập viện

Kinh hãi cảnh bé 2 tuổi nuốt nanh hổ vào bụng

Kinh hãi cảnh bé 2 tuổi nuốt nanh hổ vào bụng

Cháu bé 23 tháng tuổi nuốt nanh hổ bọc bạc dài 2cm vào bụng

Cháu bé 23 tháng tuổi nuốt nanh hổ bọc bạc dài 2cm vào bụng

Cứu sống cháu bé 23 tháng tuổi nuốt nanh hổ vào bụng

Cứu sống cháu bé 23 tháng tuổi nuốt nanh hổ vào bụng

Kinh hoàng: Cháu bé 12 tuổi nuốt cả kim khâu và dây cước vào bụng

Kinh hoàng: Cháu bé 12 tuổi nuốt cả kim khâu và dây cước vào bụng

Chuyện lạ: Bệnh viện tư xin tụt hạng để 'gom' bệnh nhân

Chuyện lạ: Bệnh viện tư xin tụt hạng để 'gom' bệnh nhân