Hy hữu: Lưỡi dao găm bị bỏ quên trong người chiến sỹ công an suốt 11 năm

Hy hữu: Lưỡi dao găm bị bỏ quên trong người chiến sỹ công an suốt 11 năm

Lưỡi dao dài 13cm nằm trong cơ thể người gần 11 năm

Lưỡi dao dài 13cm nằm trong cơ thể người gần 11 năm

Lấy lưỡi dao găm nằm trong cơ thể chiến sĩ công an suốt 11 năm

Lấy lưỡi dao găm nằm trong cơ thể chiến sĩ công an suốt 11 năm

Lưỡi dao dài 13 cm nằm trong cơ thể chiến sĩ công an suốt 11 năm

Lưỡi dao dài 13 cm nằm trong cơ thể chiến sĩ công an suốt 11 năm

Lưỡi dao găm dài 13cm nằm trong lưng chiến sĩ công an suốt 11 năm

Lưỡi dao găm dài 13cm nằm trong lưng chiến sĩ công an suốt 11 năm

Gắp con dao dài 13cm nằm trong cơ thể chiến sĩ công an 11 năm

Gắp con dao dài 13cm nằm trong cơ thể chiến sĩ công an 11 năm

Nghệ An: Lưỡi dao găm nằm chéo sống lưng chiến sĩ công an suốt 11 năm

Nghệ An: Lưỡi dao găm nằm chéo sống lưng chiến sĩ công an suốt 11 năm

1 cảnh sát bị lưỡi dao găm trong người 11 năm

1 cảnh sát bị lưỡi dao găm trong người 11 năm

Lưỡi dao trong người chiến sĩ công an 11 năm sau lần bắt tội phạm

Lưỡi dao trong người chiến sĩ công an 11 năm sau lần bắt tội phạm

Lưỡi dao găm nằm im suốt 11 năm trong lưng chiến sĩ công an

Lưỡi dao găm nằm im suốt 11 năm trong lưng chiến sĩ công an

Cứu sống chiến sĩ công an bị tội phạm 'găm' lưỡi dao vào lưng suốt 11 năm

Cứu sống chiến sĩ công an bị tội phạm 'găm' lưỡi dao vào lưng suốt 11 năm

Lưỡi dao dài 13 cm nằm trong lưng cán bộ công an

Lưỡi dao dài 13 cm nằm trong lưng cán bộ công an

Lưỡi dao 13 cm bị 'lãng quên' trong người chiến sĩ công an hơn 11 năm

Lưỡi dao 13 cm bị 'lãng quên' trong người chiến sĩ công an hơn 11 năm

Lưỡi dao găm bị bỏ quên suốt 11 năm trong lưng chiến sỹ công an

Lưỡi dao găm bị bỏ quên suốt 11 năm trong lưng chiến sỹ công an