Lật tẩy những 'bóng ma' lập lòe trong đêm

Lật tẩy những 'bóng ma' lập lòe trong đêm

Sử dụng đèn khò để phá cửa, trộm không theo bất cứ quy luật nào và không để lại dấu tích, nhóm đối tượng...