Trao quà cho học sinh nghèo tỉnh Thái Bình

Trao quà cho học sinh nghèo tỉnh Thái Bình

Trao quà trung thu trị giá hơn 310 triệu đồng cho trẻ em nghèo

Trao quà trung thu trị giá hơn 310 triệu đồng cho trẻ em nghèo

Trao 500 triệu đồng hỗ trợ trung thu, học bổng cho học sinh, sinh viên

Trao 500 triệu đồng hỗ trợ trung thu, học bổng cho học sinh, sinh viên

Hỗ trợ 100 triệu đồng cho một điểm trường ở Mường Lát, Thanh Hóa

Hỗ trợ 100 triệu đồng cho một điểm trường ở Mường Lát, Thanh Hóa

Trao quà, học bổng cho học sinh nhân ngày khai trường

Trao quà, học bổng cho học sinh nhân ngày khai trường

Trao học bổng, tặng nhà cho học sinh, người nghèo tại Đồng Nai

Trao học bổng, tặng nhà cho học sinh, người nghèo tại Đồng Nai

Trao học bổng, nhà ở cho học sinh và người dân khó khăn

Trao học bổng, nhà ở cho học sinh và người dân khó khăn