Ván in là đồ gia bảo của người làm tranh Đông Hồ

Ván in là đồ gia bảo của người làm tranh Đông Hồ

Với các chủ đề về sinh hoạt đời thường, nhân vật lịch sử, văn học... dòng tranh dân gian Đông Hồ qua 5 thế...
Đông Hồ, còn tranh trổ giấy

Đông Hồ, còn tranh trổ giấy

Hơn 100 hiện vật được trưng bày trong triển lãm 'Tranh dân gian Đông hồ xưa và nay'

Hơn 100 hiện vật được trưng bày trong triển lãm 'Tranh dân gian Đông hồ xưa và nay'

'Đánh cắp giấc mơ' đoạt giải Nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2019

'Đánh cắp giấc mơ' đoạt giải Nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2019

'Đánh cắp giấc mơ' đoạt giải Nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2019

'Đánh cắp giấc mơ' đoạt giải Nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2019

Bộ 3 bức tranh 'Đánh cắp giấc mơ' đoạt giải Nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2019

Bộ 3 bức tranh 'Đánh cắp giấc mơ' đoạt giải Nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2019