Mẹ để con gái 16 tuổi đi giao ma túy

Mẹ để con gái 16 tuổi đi giao ma túy

Mẹ bán 'tiên nâu', con làm 'shipper'

Mẹ bán 'tiên nâu', con làm 'shipper'

Mẹ buôn ma túy, lôi kéo con gái 16 tuổi đi giao hàng ở Đà Nẵng

Mẹ buôn ma túy, lôi kéo con gái 16 tuổi đi giao hàng ở Đà Nẵng

Bắt quả tang thiếu nữ 16 tuổi đang bán ma túy giúp mẹ

Bắt quả tang thiếu nữ 16 tuổi đang bán ma túy giúp mẹ

Người mẹ ở Đà Nẵng kéo con gái 16 tuổi cùng đi bán ma túy

Người mẹ ở Đà Nẵng kéo con gái 16 tuổi cùng đi bán ma túy

Mẹ buôn bán ma túy, con gái 16 tuổi đi giao hàng

Mẹ buôn bán ma túy, con gái 16 tuổi đi giao hàng

Bắt quả tang 2 mẹ con cùng buôn bán ma túy đá

Bắt quả tang 2 mẹ con cùng buôn bán ma túy đá

Thiếu nữ 16 tuổi bị bắt quả tang khi đang đi bán ma túy giúp mẹ

Thiếu nữ 16 tuổi bị bắt quả tang khi đang đi bán ma túy giúp mẹ