Trường Tiểu học Nam Sơn (Đô Lương) kỷ niệm 60 năm thành lập

Trường Tiểu học Nam Sơn (Đô Lương) kỷ niệm 60 năm thành lập

Cựu binh đội nắng đi bộ 4 tiếng đến viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Cựu binh đội nắng đi bộ 4 tiếng đến viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Các cựu chiến sỹ cách mạng bị giam tại Nhà tù Hỏa Lò xúc động viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Các cựu chiến sỹ cách mạng bị giam tại Nhà tù Hỏa Lò xúc động viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đồng đội Ban liên lạc nhà tù Hỏa Lò xúc động viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đồng đội Ban liên lạc nhà tù Hỏa Lò xúc động viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lời từ biệt xúc động trong lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lời từ biệt xúc động trong lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Khai mạc Hội sách mùa thu 2018

Khai mạc Hội sách mùa thu 2018

Kiểm tra Phong trào thi đua 'Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả' tại Tiểu đoàn 577

Kiểm tra Phong trào thi đua 'Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả' tại Tiểu đoàn 577