Cần sớm phê duyệt ĐTM dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất

Cần sớm phê duyệt ĐTM dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất

Đủ tính pháp lý, thực tiễn và mô phỏng hiện đại môi trường Dung Quất mở rộng

Đủ tính pháp lý, thực tiễn và mô phỏng hiện đại môi trường Dung Quất mở rộng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với BSR

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với BSR

Lọc hóa dầu Bình Sơn có tân Chủ tịch

Lọc hóa dầu Bình Sơn có tân Chủ tịch

Lọc hóa dầu Bình Sơn có Chủ tịch Hội đồng thành viên mới

Lọc hóa dầu Bình Sơn có Chủ tịch Hội đồng thành viên mới

Loạt sếp bị khởi tố, cho thôi chức: Bổ nhiệm dàn lãnh đạo dầu khí mới

Loạt sếp bị khởi tố, cho thôi chức: Bổ nhiệm dàn lãnh đạo dầu khí mới

Lọc hóa dầu Bình Sơn có Chủ tịch Hội đồng thành viên mới

Lọc hóa dầu Bình Sơn có Chủ tịch Hội đồng thành viên mới

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo BSR

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo BSR

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vietsovpetro

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vietsovpetro

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo BSR

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo BSR

Tập đoàn Dầu khí điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Tập đoàn Dầu khí điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam