Pháp siết chặt quản lý khủng bố mãn hạn tù

Pháp siết chặt quản lý khủng bố mãn hạn tù

Nghị viện Cộng hòa Pháp vừa thông qua dự luật bổ sung, tăng cường giám sát và quản lý những phạm nhân từng...