Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

Hà Tĩnh - Khăm Muộn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển

Sáng 26/12, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà...
Thúc đẩy triển khai Hiệp định Vận chuyển hành khách, hàng hóa qua biên giới

Thúc đẩy triển khai Hiệp định Vận chuyển hành khách, hàng hóa qua biên giới

Việt Nam bắt đầu cấp giấy phép vận tải quốc tế GMS

Việt Nam bắt đầu cấp giấy phép vận tải quốc tế GMS

Hàng không Việt đã có thể đón khách Trung Quốc tới nước thứ 3

Hàng không Việt đã có thể đón khách Trung Quốc tới nước thứ 3

Hội nghị ATM 25 thông qua nhiều văn kiện quan trọng

Hội nghị ATM 25 thông qua nhiều văn kiện quan trọng

Thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải vì thịnh vượng chung ASEAN

Thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải vì thịnh vượng chung ASEAN

Hội nghị STOM 48 bàn thảo nhiều vấn đề giao thông ASEAN quan trọng

Hội nghị STOM 48 bàn thảo nhiều vấn đề giao thông ASEAN quan trọng