Gò Đống Đa nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt vào dịp Tết Kỷ Hợi

Gò Đống Đa nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt vào dịp Tết Kỷ Hợi

Khai mạc Tuần lễ văn hóa – Thể thao quận Đống Đa 2019

Khai mạc Tuần lễ văn hóa – Thể thao quận Đống Đa 2019

Gò Đống Đa được cấp Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa được cấp Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa sẽ nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán

Gò Đống Đa sẽ nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội: Giải Taekwondo Đống Đa mở rộng cúp Kona 2018-2019

Hà Nội: Giải Taekwondo Đống Đa mở rộng cúp Kona 2018-2019

230 năm oai hùng hào khí vị vua 'áo vải cờ đào'

230 năm oai hùng hào khí vị vua 'áo vải cờ đào'

Nhiều hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Nhiều hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Nhiều hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Nhiều hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Quận Đống Đa: Phát động cuộc thi viết 'Tìm hiểu chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa'

Quận Đống Đa: Phát động cuộc thi viết 'Tìm hiểu chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa'