Hà Nội: Dự án số 2 Ngõ Giếng 2 lần bị xử phạt vì vi phạm TTXD

Hà Nội: Dự án số 2 Ngõ Giếng 2 lần bị xử phạt vì vi phạm TTXD

Trước những sai phạm tại Dự án Tòa nhà thương mại, dịch vụ và khách sạn (số 2 Ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa,...
Hà Nội: Sai phạm về TTXD tại dự án số 2 Ngõ Giếng

Hà Nội: Sai phạm về TTXD tại dự án số 2 Ngõ Giếng

Hết thời hạn, cao ốc sai phép vẫn 'chình ình' trên đất trung tâm Hà Nội

Hết thời hạn, cao ốc sai phép vẫn 'chình ình' trên đất trung tâm Hà Nội

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

'Làm xiếc' trên đất trung tâm Hà Nội, cao ốc liên tục xin tăng giảm số phòng

Yêu cầu xử nghiêm cao ốc 'xin' nộp phạt để hợp thức sai phạm

Chuyện lạ cao ốc 'xin' phạt, lùi cưỡng chế để hợp thức hóa sai phạm

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội