Mẹ anh hùng trao yêu thương người khó

Mẹ anh hùng trao yêu thương người khó

Trong căn nhà đơn sơ, nằm sâu trong hẻm, suốt mấy chục năm qua, bà không nhớ đã may bao nhiêu quần áo,...
Cảm động Mẹ Việt Nam anh hùng may chăn cho người nghèo dịp Giáng sinh về

Cảm động Mẹ Việt Nam anh hùng may chăn cho người nghèo dịp Giáng sinh về

Cảm động Mẹ Việt Nam anh hùng may chăn cho người nghèo dịp Giáng sinh về

Cảm động Mẹ Việt Nam anh hùng may chăn cho người nghèo dịp Giáng sinh về

Người đàn ông cứu 100 người trong lũ: 'Mạng sống của người dân quý hơn tài sản của tôi'

Người đàn ông cứu 100 người trong lũ: 'Mạng sống của người dân quý hơn tài sản của tôi'

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc: Những tấm gương lay động trái tim

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc: Những tấm gương lay động trái tim

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Sức mạnh của các phong trào thi đua trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Sức mạnh của các phong trào thi đua trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Hôm nay, khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Hôm nay, khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thi đua là yêu nước

Thi đua là yêu nước

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp gỡ đoàn đại biểu Bộ VHTTDL dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp gỡ đoàn đại biểu Bộ VHTTDL dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua phòng chống dịch bệnh

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: 'Đoàn kết, sáng tạo'

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: 'Đoàn kết, sáng tạo'

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Tạo hào khí mới trong thời đại ngày nay

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Tạo hào khí mới trong thời đại ngày nay

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc: Đại biểu nhỏ tuổi nhất 10 tuổi, cao tuổi nhất 95 tuổi

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc: Đại biểu nhỏ tuổi nhất 10 tuổi, cao tuổi nhất 95 tuổi

10/12: Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

10/12: Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Hà Nội

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Hà Nội

Đại diện người lao động Dầu khí dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại diện người lao động Dầu khí dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Hơn 2.000 đại diện tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước năm 2020

Hơn 2.000 đại diện tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước năm 2020

Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10

Hơn 2.000 đại diện tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước

Hơn 2.000 đại diện tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề: 'Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề: 'Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'

2020 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2020 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Chân giá trị của mỗi quốc gia bắt nguồn từ mỗi cán bộ, mỗi công dân

Chân giá trị của mỗi quốc gia bắt nguồn từ mỗi cán bộ, mỗi công dân

Gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Đại biểu nhỏ tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là bé trai 10 tuổi

Đại biểu nhỏ tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là bé trai 10 tuổi

2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức diễn ra vào ngày 10/12

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức diễn ra vào ngày 10/12

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Sẽ có 2.300 đại biểu tham dự

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Sẽ có 2.300 đại biểu tham dự

2.300 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X có đại biểu 10 tuổi

Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X có đại biểu 10 tuổi

Sẽ có 2.300 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Sẽ có 2.300 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2020 đại biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2020 đại biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có 2.020 đại biểu chính thức tham dự

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có 2.020 đại biểu chính thức tham dự

2020 đại biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X

2020 đại biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X

Bé trai 10 tuổi trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

Bé trai 10 tuổi trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

Bà mẹ VNAH 30 năm ngày đêm may quần áo tặng người nghèo

Bà mẹ VNAH 30 năm ngày đêm may quần áo tặng người nghèo

2.020 đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.020 đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu

Tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có chủ đề 'Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'