Triệu tập hàng loạt sở, ngành đến phiên xử cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín

Triệu tập hàng loạt sở, ngành đến phiên xử cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín

Tòa triệu tập nhiều sở, ban, ngành đến phiên xử ông Nguyễn Hữu Tín

Tòa triệu tập nhiều sở, ban, ngành đến phiên xử ông Nguyễn Hữu Tín

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín sắp hầu tòa

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín sắp hầu tòa

Triệu tập hàng loạt sở, ngành đến phiên xử ông Nguyễn Hữu Tín

Triệu tập hàng loạt sở, ngành đến phiên xử ông Nguyễn Hữu Tín

Xử nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín: Triệu tập đại diện UBND TPHCM

Xử nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín: Triệu tập đại diện UBND TPHCM

'Đại gia' Hứa Thị Phấn lại vắng mặt tại tòa

'Đại gia' Hứa Thị Phấn lại vắng mặt tại tòa

Đại gia Hứa Thị Phấn lại không hầu tòa

Đại gia Hứa Thị Phấn lại không hầu tòa

Vụ án bà Hứa Thị Phấn giai đoạn 2: Hàng loạt 'đại gia' hầu tòa sáng 15/11

Vụ án bà Hứa Thị Phấn giai đoạn 2: Hàng loạt 'đại gia' hầu tòa sáng 15/11

Triệu tập hơn 100 người tới phiên xử vụ 'đại gia' Hứa Thị Phấn

Triệu tập hơn 100 người tới phiên xử vụ 'đại gia' Hứa Thị Phấn