Máy xúc gắn logo Tập đoàn Bình Minh ngang nhiên phá cây trồng người dân?

Máy xúc gắn logo Tập đoàn Bình Minh ngang nhiên phá cây trồng người dân?

Đang yên ổn sử dụng và quản lý thửa đất khai hoang từ năm 1990, gia đình anh Hải cùng 2 hộ gia đình khác...