Tổng cục Hậu cần tổ chức hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tổng cục Hậu cần tổ chức hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019

Lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn rừng kết hợp ở Kho K14

Hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn rừng kết hợp ở Kho K14

Khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo trong thi đua

Khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo trong thi đua

Chủ động, sáng tạo bảo đảm tốt, phục vụ tốt

Chủ động, sáng tạo bảo đảm tốt, phục vụ tốt

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Hậu cần Quân khu 5

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Hậu cần Quân khu 5

Cục Hậu cần Quân đoàn 3 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Cục Hậu cần Quân đoàn 3 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần trong mọi tình huống

Nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần trong mọi tình huống

Hiệu quả từ chủ trương 'Một tập trung, bốn khâu đột phá'

Hiệu quả từ chủ trương 'Một tập trung, bốn khâu đột phá'