Tháng 6, sẽ có giải dù lượn lần đầu tiên được tổ chức ở Lý Sơn

Tháng 6, sẽ có giải dù lượn lần đầu tiên được tổ chức ở Lý Sơn

Cuối tháng 6 diễn ra lễ hội dù lượn Lý Sơn, Quảng Ngãi

Cuối tháng 6 diễn ra lễ hội dù lượn Lý Sơn, Quảng Ngãi

Ngắm đảo Lý Sơn từ... những cánh dù lượn

Ngắm đảo Lý Sơn từ... những cánh dù lượn

Giải dù lượn trên đảo Lý Sơn

Giải dù lượn trên đảo Lý Sơn

Lễ hội dù lượn đầu tiên trên đảo Lý Sơn

Lễ hội dù lượn đầu tiên trên đảo Lý Sơn

Jet pack - lính không chiến

Jet pack - lính không chiến

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên có sang Việt Nam cùng ông Kim Jong-un?

NATO thất bại dọa bằng 'ngáo ộp' Nga