Thủ tướng Nepal đến thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Thủ tướng Nepal đến thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Thủ tướng Việt Nam và Nepal nhất trí xem xét mở cửa thị trường nông sản

Thủ tướng Việt Nam và Nepal nhất trí xem xét mở cửa thị trường nông sản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nepal

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nepal

Lễ đón Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli và Phu nhân

Lễ đón Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli và Phu nhân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Nepal

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Nepal

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Nepal

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Nepal

Thủ tướng Nepal thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak 2019

Thủ tướng Nepal thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak 2019