Tài sản 'khủng' Mai Phương để lại cho con gái Lavie trước khi qua đời

Vĩnh biệt con gái, tài sản mà Mai Phương để lại cho Lavie không quá nhiều về vật chất, nhưng tinh thần và những bài học cuộc sống thì không đếm xuể.