Top 6 nhân vật được yêu thích nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa, 'chiến thần' Lữ Bố lại đứng... gần bét?

Top 6 nhân vật được yêu thích nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa, 'chiến thần' Lữ Bố lại đứng... gần bét?

Tác giả La Quán Trung đã thổi hồn cho nhiều nhân vật lịch sử với những điển tích bất hủ, người đời khó mà...
Thực lực mạnh nhất Tam Quốc, vì sao khi bị Thục Hán chủ động tấn công, nhà Tào Ngụy chỉ một mực phòng thủ?

Thực lực mạnh nhất Tam Quốc, vì sao khi bị Thục Hán chủ động tấn công, nhà Tào Ngụy chỉ một mực phòng thủ?

Hội tụ không ít nhân tài, vì sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong 3 nước Tam Quốc bị diệt vong?

Hội tụ không ít nhân tài, vì sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong 3 nước Tam Quốc bị diệt vong?

Ngày xưa Khổng Minh có trâu gỗ, ngựa máy, nay Không quân Mỹ có chó máy gác sân bay

Ngày xưa Khổng Minh có trâu gỗ, ngựa máy, nay Không quân Mỹ có chó máy gác sân bay

Ngày xưa Khổng Minh có trâu gỗ, ngựa máy, nay Không quân Mỹ có chó máy gác sân bay

Ngày xưa Khổng Minh có trâu gỗ, ngựa máy, nay Không quân Mỹ có chó máy gác sân bay

Đông Ngô và Thục Hán trước lúc diệt vong: Bên đầy của cải, bên chẳng còn nửa lượng bạc

Đông Ngô và Thục Hán trước lúc diệt vong: Bên đầy của cải, bên chẳng còn nửa lượng bạc

10 sai lầm của Gia Cát Lượng khiến nhà Thục Hán đại bại

Tại sao Quan Vũ được gọi là 'sát thần' thời Tam quốc?

Tại sao Quan Vũ được gọi là 'sát thần' thời Tam quốc?

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật khiến Gia Cát Lượng mất nhiều công thu phục nhất

Tam quốc diễn nghĩa: Trước khi qua đời Lưu Bị đã nói gì với Gia Cát Lượng?

Chuyện tình Tôn Thượng Hương người vợ xinh đẹp, tài giỏi của Lưu Bị

Ai là thần y vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa?

Triệu Tử Long - Chiến binh vĩ đại bậc nhất thời Tam Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Con số định mệnh đối với Gia Cát Lượng

Sự thật gây 'choáng' về mối quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng trong chính sử

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Gia Cát Lượng đây mới là người Bắc phạt nhiều nhất

Vì sao Gia Cát Lượng kiên quyết muốn đặt 7 hạt gạo vào miệng khi chết?

6 sai lầm chiến lược của Khổng Minh

7 cách nhìn người không bao giờ sai của Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Bí ẩn sau cái chết của Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật Triệu Tử Long là gái giả trai?

Tam quốc diễn nghĩa: Bí ẩn sau cái chết của Gia Cát Lượng

Vì sao tiếng đàn của Khổng Minh quét tan 15 vạn quân Ngụy?

Tam quốc diễn nghĩa: 5 sai lầm đáng tiếc nhất trong cuộc đời của Gia Cát Lượng

7 cách nhìn người không bao giờ sai của Gia Cát Lượng