Đánh bom liều chết tại Pakistan, ít nhất 70 người thương vong

Đánh bom liều chết tại Pakistan, ít nhất 70 người thương vong

Taliban tại Pakistan bầu thủ lĩnh mới là học giả tôn giáo

Taliban tại Pakistan bầu thủ lĩnh mới là học giả tôn giáo

Taliban tại Pakistan bầu Mufti Noor Wali Mehsud làm thủ lĩnh mới

Taliban tại Pakistan bầu Mufti Noor Wali Mehsud làm thủ lĩnh mới

Mỹ bất ngờ đánh Taliban 'dập đầu': Mở đường láng giềng Trung Á hợp sức

Mỹ bất ngờ đánh Taliban 'dập đầu': Mở đường láng giềng Trung Á hợp sức

Mỹ tiêu diệt Mullah Fazlullah thủ lĩnh khét tiếng của Taliban tại Pakistan

Mỹ tiêu diệt Mullah Fazlullah thủ lĩnh khét tiếng của Taliban tại Pakistan

Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan

Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan

Thủ lĩnh Taliban sừng sỏ bị máy bay Mỹ bắn tan xác

Thủ lĩnh Taliban sừng sỏ bị máy bay Mỹ bắn tan xác

Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan chết thảm trong trận không kích của Mỹ

Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan chết thảm trong trận không kích của Mỹ

Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan

Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan

Mỹ không kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan

Mỹ không kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan

Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin về thủ lĩnh Taliban

Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin về thủ lĩnh Taliban