Các sản phẩm của VNPT tại triển lãm quốc tế Smart IoT Việt Nam 2018

Các sản phẩm của VNPT tại triển lãm quốc tế Smart IoT Việt Nam 2018

Thiết bị thay thế loa truyền thanh phường: Nhiều tiện ích

Thiết bị thay thế loa truyền thanh phường: Nhiều tiện ích

Lời chia tay bịn rịn với loa phường

Lời chia tay bịn rịn với loa phường

Hà Nội loay hoay với loa phường

Hà Nội loay hoay với loa phường

Lại loay hoay với loa phường

Lại loay hoay với loa phường

Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến bỏ loa phường: Ủng hộ thiết bị thông minh

Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến bỏ loa phường: Ủng hộ thiết bị thông minh

Nhiều người dân lo mất phí khi dùng thiết bị thông minh thay loa phường

Nhiều người dân lo mất phí khi dùng thiết bị thông minh thay loa phường

Hà Nội lại xin ý kiến người dân giữ hay bỏ loa phường

Hà Nội lại xin ý kiến người dân giữ hay bỏ loa phường

Hà Nội lại lấy ý kiến người dân về 'sứ mệnh' loa phường

Hà Nội lại lấy ý kiến người dân về 'sứ mệnh' loa phường