Volkswagen Teramont X gần 1 tỷ phiên bản 'Tàu' sắp bán ở Việt Nam

Volkswagen Teramont X tại Việt Nam dự kiến không rẻ vì giá xe ở Trung Quốc đã dao động từ 284.900 - 395.000 Nhân dân tệ (khoảng 966 triệu đến 1,34 tỷ đồng).