Suho (EXO) và Soo Young (Girls' Generation) nhận giải JIMFF!!

Suho (EXO) và Soo Young (Girls' Generation) nhận giải JIMFF!!

Suho (EXO)và Soo Young (Girls' Generation) đã bày tỏ lòng biết ơn sau khi nhận giải thưởng tại Liên hoan...