Bí ẩn khả năng lặn như rái cá của người Bajau

Bí ẩn khả năng lặn như rái cá của người Bajau

Những 'người cá' trong đời thật

Những 'người cá' trong đời thật

Những điều gây sửng sốt về 'người cá' Bajau

Những điều gây sửng sốt về 'người cá' Bajau

Ngoài lá lách 'khủng' hơn người thường, người Bajau có gì để thành 'người cá'?

Ngoài lá lách 'khủng' hơn người thường, người Bajau có gì để thành 'người cá'?

Những điều gây sửng sốt về 'người cá' Bajau

Những điều gây sửng sốt về 'người cá' Bajau

Tộc người đầu tiên tiến hóa để thích nghi với cuộc sống dưới biển

Tộc người đầu tiên tiến hóa để thích nghi với cuộc sống dưới biển

Tộc người Indonesia tiến hóa 'như cá', lặn 13 phút không cần thở

Tộc người Indonesia tiến hóa 'như cá', lặn 13 phút không cần thở

Tộc 'người cá' tiến hóa để lặn sâu tới 70 m

Tộc 'người cá' tiến hóa để lặn sâu tới 70 m

Tộc 'người cá' tiến hóa, thích nghi với cuộc sống dưới biển

Tộc 'người cá' tiến hóa, thích nghi với cuộc sống dưới biển