Bà cụ Australia chết vì bị gà trống mổ

Bà cụ Australia chết vì bị gà trống mổ

Một phụ nữ 76 tuổi ở Australia đã qua đời sau khi vết thương do một con gà trống mổ dẫn đến chấn thương...