Hành tinh lạ nơi 1 năm dài gần 21 năm lộ diện gần trái đất

Hành tinh lạ nơi 1 năm dài gần 21 năm lộ diện gần trái đất

Với sự lộ diện của một siêu sao Hải Vương to lớn và bí ẩn, Gliese 15A chính thức trở thành hệ đa hành tinh...