ĐH RMIT thăng hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu

ĐH RMIT thăng hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu

ĐH RMIT xếp hạng 223 toàn cầu trên Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS, tăng 15 hạng so với năm...
ĐH RMIT xếp hạng số 1 về nỗ lực giảm bất bình đẳng

ĐH RMIT xếp hạng số 1 về nỗ lực giảm bất bình đẳng

Giáo sư Peter Coloe được bổ nhiệm làm Chủ tịch Đại học RMIT Việt Nam

Giáo sư Peter Coloe được bổ nhiệm làm Chủ tịch Đại học RMIT Việt Nam

TP.HCM đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục

TP.HCM đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục

Đại học RMIT 'bắt tay' Sovico và Vietjet đẩy mạnh đào tạo hàng không

Đại học RMIT 'bắt tay' Sovico và Vietjet đẩy mạnh đào tạo hàng không

Đại học RMIT hợp tác với Sovico và Vietjet đẩy mạnh đào tạo hàng không

Đại học RMIT hợp tác với Sovico và Vietjet đẩy mạnh đào tạo hàng không

Đại học RMIT hợp tác với Sovico và Vietjet đẩy mạnh đào tạo hàng không

Đại học RMIT hợp tác với Sovico và Vietjet đẩy mạnh đào tạo hàng không

RMIT mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam

RMIT mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam

70% công việc ở Việt Nam đang có nguy cơ cao bị thay thế

70% công việc ở Việt Nam đang có nguy cơ cao bị thay thế

Không ngừng học hỏi – yếu tố cần thiết định hướng công việc tương lai

Không ngừng học hỏi – yếu tố cần thiết định hướng công việc tương lai

Chuyên gia nhân sự khuyên các sinh viên hãy 'làm thân với công nghệ'

Chuyên gia nhân sự khuyên các sinh viên hãy 'làm thân với công nghệ'