Đại học RMIT hợp tác với Sovico và Vietjet đẩy mạnh đào tạo hàng không

Đại học RMIT hợp tác với Sovico và Vietjet đẩy mạnh đào tạo hàng không

RMIT mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam

RMIT mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam

70% công việc ở Việt Nam đang có nguy cơ cao bị thay thế

70% công việc ở Việt Nam đang có nguy cơ cao bị thay thế

Không ngừng học hỏi – yếu tố cần thiết định hướng công việc tương lai

Không ngừng học hỏi – yếu tố cần thiết định hướng công việc tương lai

Chuyên gia nhân sự khuyên các sinh viên hãy 'làm thân với công nghệ'

Chuyên gia nhân sự khuyên các sinh viên hãy 'làm thân với công nghệ'

Bức tranh đa sắc của các tân khoa ĐH RMIT

Bức tranh đa sắc của các tân khoa ĐH RMIT

Hơn 1.000 tân Cử nhân của Đại học RMIT Việt Nam nhận bằng tốt nghiệp

Hơn 1.000 tân Cử nhân của Đại học RMIT Việt Nam nhận bằng tốt nghiệp

Hơn 1.000 cử nhân tốt nghiệp Trường Đại học RMIT Việt Nam

Hơn 1.000 cử nhân tốt nghiệp Trường Đại học RMIT Việt Nam

Sinh viên RMIT Việt Nam mới ra trường nhận lương 10 triệu đồng/tháng

Sinh viên RMIT Việt Nam mới ra trường nhận lương 10 triệu đồng/tháng