'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà lộ mặt cứng đờ, đọ sắc bên các đàn em Trương Quân Ninh, Ngô Cẩn Ngôn

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà lộ mặt cứng đờ, đọ sắc bên các đàn em Trương Quân Ninh, Ngô Cẩn Ngôn

Ảnh đế - Ảnh hậu và mối lương duyên với huyền thoại Trương Quốc Vinh

Ảnh đế - Ảnh hậu và mối lương duyên với huyền thoại Trương Quốc Vinh

Ảnh hậu Kim Tượng 2018 Mao Thuần Quân: 'Đường dài biết sức ngựa'

Ảnh hậu Kim Tượng 2018 Mao Thuần Quân: 'Đường dài biết sức ngựa'

Sau 25 năm, cuối cùng Cổ Thiên Lạc cũng lên ngôi ảnh đế Kim Tượng

Sau 25 năm, cuối cùng Cổ Thiên Lạc cũng lên ngôi ảnh đế Kim Tượng

Sau 25 năm chờ đợi, Cổ Thiên Lạc lần đầu chạm vào tượng Ảnh đế Hong Kong

Sau 25 năm chờ đợi, Cổ Thiên Lạc lần đầu chạm vào tượng Ảnh đế Hong Kong

Kim Tượng 2018: Fan vỡ òa khi Cổ Thiên Lạc - Mao Thuần Quân lên ngôi Ảnh Đế và Ảnh Hậu

Kim Tượng 2018: Fan vỡ òa khi Cổ Thiên Lạc - Mao Thuần Quân lên ngôi Ảnh Đế và Ảnh Hậu

Kim Tượng 2018: Cổ Thiên Lạc tròn 48 tuổi lên ngôi Ảnh đế

Kim Tượng 2018: Cổ Thiên Lạc tròn 48 tuổi lên ngôi Ảnh đế

Đông Nhi khuấy động sân khấu trường ĐHKHXH và Nhân văn

Đông Nhi khuấy động sân khấu trường ĐHKHXH và Nhân văn