Cơ hội cho phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Cơ hội cho phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội...
Hiện thực hóa giấc mơ 100.000 doanh nghiệp ICT

Hiện thực hóa giấc mơ 100.000 doanh nghiệp ICT

Hiện thực hóa giấc mơ 100.000 doanh nghiệp ICT

Hiện thực hóa giấc mơ 100.000 doanh nghiệp ICT

Đặt mục tiêu doanh nghiệp công nghệ số đóng góp 20% GDP năm 2030

Đặt mục tiêu doanh nghiệp công nghệ số đóng góp 20% GDP năm 2030

Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Lần đầu tổ chức Giải thưởng 'Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam'

Sản phẩm công nghệ số 'Make in Viet Nam' phải được ứng dụng thực tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Không Make in Viet Nam, không thể thành nước phát triển'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Không Make in Viet Nam, không thể thành nước phát triển'

Bộ TT&TT phát động Giải thưởng 'Sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam'

Giải thưởng Make in Vietnam sẽ tôn vinh các giải pháp giải quyết bài toán Việt Nam

Hệ thống mạng 5G sẽ sử dụng toàn bộ thiết bị Make in Việt Nam

Niềm tin sẽ đưa Nhật Bản trở thành nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam

'Make in Vietnam' – hàm ý sâu xa của thông điệp đặc biệt