Bộ Y tế yêu cầu thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc trên toàn quốc

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc trên toàn quốc

Nghệ An: Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng

Nghệ An: Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng

Nghệ An đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc

Nghệ An đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc

Không đảm bảo an toàn, mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic bị đình chỉ lưu hành

Không đảm bảo an toàn, mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic bị đình chỉ lưu hành

Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc bị đình chỉ lưu hành chất lượng 'tệ' thế nào?

Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc bị đình chỉ lưu hành chất lượng 'tệ' thế nào?

Cục Quản lý Dược: Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic không an toàn cho người dùng

Cục Quản lý Dược: Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic không an toàn cho người dùng

Thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc trên toàn quốc vì không an toàn cho người dùng

Thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc trên toàn quốc vì không an toàn cho người dùng

Tiêu hủy hơn 600 lọ mỹ phẩm Mai Thảo Mộc vì không đảm bảo chất lượng

Tiêu hủy hơn 600 lọ mỹ phẩm Mai Thảo Mộc vì không đảm bảo chất lượng

Hơn 600 sản phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic bị tiêu hủy

Hơn 600 sản phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic bị tiêu hủy