Sri Lanka phủ nhận Ấn Độ có liên quan tới vụ khủng bố lễ Phục sinh

Sri Lanka phủ nhận Ấn Độ có liên quan tới vụ khủng bố lễ Phục sinh

Bộ trưởng du lịch Sri Lanka John Amaratunga bác bỏ thông tin về bất kỳ mối liên hệ nào của Ấn Độ với các vụ...