Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách

Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách

Quảng Bình: Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Bình: Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Mặt trận Quảng Bình hỗ trợ hơn 3,6 tỷ đồng xây nhà cho đồng bào thiểu số

Mặt trận Quảng Bình hỗ trợ hơn 3,6 tỷ đồng xây nhà cho đồng bào thiểu số

Hỗ trợ đồng bào nghèo tại Quảng Bình

Hỗ trợ đồng bào nghèo tại Quảng Bình

Mặt trận Quảng Bình tặng quà các gia đình chính sách đồng bào tôn giáo

Mặt trận Quảng Bình tặng quà các gia đình chính sách đồng bào tôn giáo

Vượt lên những gian khó

Vượt lên những gian khó

Quảng Bình: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn của Mặt trận

Quảng Bình: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn của Mặt trận

Niềm vui của người nghèo

Niềm vui của người nghèo

Quảng Bình: Mặt trận phản biện dự thảo Quy chế Thi đua - Khen thưởng

Quảng Bình: Mặt trận phản biện dự thảo Quy chế Thi đua - Khen thưởng

Động lực để thoát nghèo

Động lực để thoát nghèo

Mặt trận Quảng Bình tặng 500 con bò cho hộ nghèo

Mặt trận Quảng Bình tặng 500 con bò cho hộ nghèo