MobiFone 'trao quyền' cho khách hàng tự tạo gói cước cực kỳ mới lạ

MobiFone 'trao quyền' cho khách hàng tự tạo gói cước cực kỳ mới lạ

Khách hàng của MobiFone được tự thiết kế gói cước, hoàn toàn chủ động khi xác định được đúng nhu cầu sử...