Sự cố metro số 1: Tư vấn giám sát không làm tròn trách nhiệm

Sự cố metro số 1: Tư vấn giám sát không làm tròn trách nhiệm

Chủ đầu tư nhận định tư vấn giám sát dự án metro số 1 chưa làm tròn trách nhiệm và đề nghị chỉ định đơn vị...
Metro và bài toán quy hoạch đô thị

Metro và bài toán quy hoạch đô thị

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện thép dùng làm gối cầu Metro số 1 không đúng theo hợp đồng

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện thép dùng làm gối cầu Metro số 1 không đúng theo hợp đồng

Rớt gối cao su: Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước kiểm tra

Rớt gối cao su: Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước kiểm tra

Phát hiện thép làm gối metro số 1 không đúng hợp đồng

Phát hiện thép làm gối metro số 1 không đúng hợp đồng

Thay gối cao su cho tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vừa bị rơi thế nào?

Thay gối cao su cho tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vừa bị rơi thế nào?

Xuất hiện nhiều căn nhà 'siêu nhỏ' cạnh metro 2

Xuất hiện nhiều căn nhà 'siêu nhỏ' cạnh metro 2

Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trường sự cố rơi gối cao su tuyến metro số 1

Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trường sự cố rơi gối cao su tuyến metro số 1

Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trường sự cố metro số 1 ở TP.HCM

Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trường sự cố metro số 1 ở TP.HCM

Tỷ lệ bàn giao mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đạt 75,95%

Tỷ lệ bàn giao mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đạt 75,95%

Lệch gối cao su metro số 1: Cần rà soát lại toàn tuyến

Lệch gối cao su metro số 1: Cần rà soát lại toàn tuyến

Liên tiếp sự cố gối cao su metro Bến Thành - Suối Tiên: Do thi công ẩu?

Liên tiếp sự cố gối cao su metro Bến Thành - Suối Tiên: Do thi công ẩu?

Sự cố metro số 1 có tính hệ thống?

Sự cố metro số 1 có tính hệ thống?

Thêm sự cố lệch gối cầu trên tuyến metro số 1

Thêm sự cố lệch gối cầu trên tuyến metro số 1

Phát hiện thêm gối cao su ở metro số 1 xê dịch khỏi vị trí dầm

Phát hiện thêm gối cao su ở metro số 1 xê dịch khỏi vị trí dầm

Phát hiện thêm 1 gối cao su tuyến metro số 1 bị dịch chuyển

Phát hiện thêm 1 gối cao su tuyến metro số 1 bị dịch chuyển

Lại thêm 1 gối cao su tuyến metro số 1 bị lệch

Lại thêm 1 gối cao su tuyến metro số 1 bị lệch

Metro số 2 đi qua nhiều 'đất vàng' nhưng đã có mặt bằng sạch cho 6 nhà ga

Metro số 2 đi qua nhiều 'đất vàng' nhưng đã có mặt bằng sạch cho 6 nhà ga

58 học viên lái tàu bị ngừng học, metro số 1 TP.HCM ảnh hưởng gì?

58 học viên lái tàu bị ngừng học, metro số 1 TP.HCM ảnh hưởng gì?

Ngưng dạy lái tàu, metro số 1 lo chậm tiến độ

Ngưng dạy lái tàu, metro số 1 lo chậm tiến độ

58 học viên lái tàu Metro số 1 bị ngưng đào tạo: BQL đường sắt TP.HCM nói gì?

58 học viên lái tàu Metro số 1 bị ngưng đào tạo: BQL đường sắt TP.HCM nói gì?

Nhà thầu Nhật đột ngột dừng đào tạo lái tàu metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên

Nhà thầu Nhật đột ngột dừng đào tạo lái tàu metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên

58 học viên lái tàu metro số 1 ở TP.HCM bị dừng đào tạo

58 học viên lái tàu metro số 1 ở TP.HCM bị dừng đào tạo

Ngưng đào tạo 58 học viên lái tàu metro số 1

Ngưng đào tạo 58 học viên lái tàu metro số 1

Lý do học viên lái tàu metro bị tạm ngưng huấn luyện

Lý do học viên lái tàu metro bị tạm ngưng huấn luyện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tiến độ tuyến metro số 1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tiến độ tuyến metro số 1

Metro số 1 của TP.HCM đã đạt 81% khối lượng

Metro số 1 của TP.HCM đã đạt 81% khối lượng

Hoàn thành việc lắp đặt mái nhà ga tuyến Metro số 1

Hoàn thành việc lắp đặt mái nhà ga tuyến Metro số 1

11/11 mái nhà ga trên tuyến metro số 1 đã hoàn thành

11/11 mái nhà ga trên tuyến metro số 1 đã hoàn thành

Lại có nguy cơ chậm tiến độ

Lại có nguy cơ chậm tiến độ

Công nhân chạy đua để hoàn thành nhà ga Ba Son

Công nhân chạy đua để hoàn thành nhà ga Ba Son

Nguyên nhân tuyến metro số 1 chậm tiến độ

Nguyên nhân tuyến metro số 1 chậm tiến độ

Hoàn thành thi công đắp trả nhà ga Ba Son

Hoàn thành thi công đắp trả nhà ga Ba Son

Gối dầm metro số 1 nhẹ hơn thiết kế: Vì sao?

Gối dầm metro số 1 nhẹ hơn thiết kế: Vì sao?

Tuyến metro số 1 có thể chậm tiến độ do sự cố rơi gối cao su

Tuyến metro số 1 có thể chậm tiến độ do sự cố rơi gối cao su

Sự cố metro số 1: Nhà thầu từ chối thay các dầm liên quan

Sự cố metro số 1: Nhà thầu từ chối thay các dầm liên quan

Đề nghị Tập đoàn Sumitomo cử đoàn điều tra độc lập sự cố dầm cầu metro

Đề nghị Tập đoàn Sumitomo cử đoàn điều tra độc lập sự cố dầm cầu metro

Gối cao su tuyến metro số 1 nhẹ hơn 9 kg so với thiết kế

Gối cao su tuyến metro số 1 nhẹ hơn 9 kg so với thiết kế

Trọng lượng hai gối cầu Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh bị sai hồ sơ thiết kế

Trọng lượng hai gối cầu Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh bị sai hồ sơ thiết kế

Gối dầm metro Bến Thành – Suối Tiên nhẹ hơn 9 kg so với thiết kế được duyệt

Gối dầm metro Bến Thành – Suối Tiên nhẹ hơn 9 kg so với thiết kế được duyệt

Sự cố trượt dầm tuyến Metro số 1: Trọng lượng các gối cầu trong hồ sơ và thực tế khác nhau

Sự cố trượt dầm tuyến Metro số 1: Trọng lượng các gối cầu trong hồ sơ và thực tế khác nhau

Sự cố trượt dầm cầu metro số 1, phát hiện gối cao su nhẹ hơn thiết kế

Sự cố trượt dầm cầu metro số 1, phát hiện gối cao su nhẹ hơn thiết kế

Sự cố trượt dầm metro: Phát hiện gối cao su không đúng hồ sơ thiết kế

Sự cố trượt dầm metro: Phát hiện gối cao su không đúng hồ sơ thiết kế

Thu hồi tiền đã thanh toán cho tổng thầu vụ rớt gối dầm cầu metro số 1

Thu hồi tiền đã thanh toán cho tổng thầu vụ rớt gối dầm cầu metro số 1

Metro số 2 lại thêm một lần lỗi hẹn

Metro số 2 lại thêm một lần lỗi hẹn