Sơ tán hàng chục ngàn người tránh bão số 12

Sơ tán hàng chục ngàn người tránh bão số 12

Hàng ngàn người dân ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa rất ý thức trong việc sơ tán ra khỏi các khu vực nguy...
Phú Yên: Di dời khẩn hơn 4.000 người từ các lồng bè hải sản vào bờ trước bão số 12

Phú Yên: Di dời khẩn hơn 4.000 người từ các lồng bè hải sản vào bờ trước bão số 12

Phú Yên khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ biển Mỹ Quang Nam

Phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển Mỹ Quang Nam

Phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển Mỹ Quang Nam

Kỳ bí tượng Phật vớt lên từ biển ở ngôi chùa xây bằng san hô và gáo dừa

Kỳ bí tượng Phật vớt lên từ biển ở ngôi chùa xây bằng san hô và gáo dừa

Dân mong có kè chắn sóng

Dân mong có kè chắn sóng

Làng biển Mỹ Quang Nam mong ước một bờ kè chắn sóng

Làng biển Mỹ Quang Nam mong ước một bờ kè chắn sóng

Phú Yên kiên quyết sơ tán dân an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ

Phú Yên kiên quyết sơ tán dân an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ

Phú Yên bắt đầu mưa lớn, tất cả căng mình chống bão

Phú Yên bắt đầu mưa lớn, tất cả căng mình chống bão

Triều cường, sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân ở Phú Yên

Triều cường, sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân ở Phú Yên

Chủ động ứng phó với bão số 6

Chủ động ứng phó với bão số 6