PTSC cung cấp kho nổi cho dự án mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt

PTSC cung cấp kho nổi cho dự án mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt

PVS trúng gói thầu 176 triệu USD tại cụm mỏ Sao Vàng, Đại Nguyệt

PVS trúng gói thầu 176 triệu USD tại cụm mỏ Sao Vàng, Đại Nguyệt

PTSC trúng thầu cung cấp kho nổi FSO phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt

PTSC trúng thầu cung cấp kho nổi FSO phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt

VCSC: Giai đoạn khó khăn nhất với PVS đã qua nhưng quá trình hồi phục chưa tạo ROE tốt

VCSC: Giai đoạn khó khăn nhất với PVS đã qua nhưng quá trình hồi phục chưa tạo ROE tốt

Cổ phiếu dầu khí: Cơ hội không chia đều

Cổ phiếu dầu khí: Cơ hội không chia đều

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết hợp đồng phát triển dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết hợp đồng phát triển dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt