Các trường hợp đi khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán với mức tối đa

Các trường hợp đi khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán với mức tối đa

Mỗi loại thẻ bảo hiểm y tế sẽ có mức hưởng tối đa khác nhau (100%, 95% hoặc 80%)
Sinh viên, công nhân bầu cử ở đâu?

Sinh viên, công nhân bầu cử ở đâu?

Ủy quyền nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Ủy quyền nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ năm 2021

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ năm 2021

Có phải thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi sang CCCD gắn chip?

Có phải thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi sang CCCD gắn chip?

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cần những giấy tờ gì?

Chính sách thuế khai thác khoáng sản không kim loại

Chính sách thuế khai thác khoáng sản không kim loại

Thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri

Thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri

Quy định đối với người nộp thuế khai thác khoáng sản không kim loại

Quy định đối với người nộp thuế khai thác khoáng sản không kim loại

Người ký thẻ cử tri bị cách chức, thẻ có còn giá trị?

Người ký thẻ cử tri bị cách chức, thẻ có còn giá trị?

Có thể không cần đến cơ quan thuế để cập nhật thông tin căn cứ công dân mới

Có thể không cần đến cơ quan thuế để cập nhật thông tin căn cứ công dân mới

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm những nội dung gì?

Những quy định khi sử dụng người lao động làm thêm giờ

Những quy định khi sử dụng người lao động làm thêm giờ

Quyền lợi của giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên

Quyền lợi của giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

Giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế được thực hiện thế nào?

Giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế được thực hiện thế nào?

Quy định mới về kiểm tra chuyên ngành: 5 nhóm vấn đề cần lưu ý

Quy định mới về kiểm tra chuyên ngành: 5 nhóm vấn đề cần lưu ý

Thói quen nhỏ làm nên thành công lớn của thiên tài

Thói quen nhỏ làm nên thành công lớn của thiên tài

Được giải quyết chế độ ốm đau

Được giải quyết chế độ ốm đau

Ủy quyền nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Ủy quyền nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip, công dân có phải khai lại với cơ quan thuế?

Đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip, công dân có phải khai lại với cơ quan thuế?

Việc dự kiến, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố được thực hiện như thế nào?

Việc dự kiến, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố được thực hiện như thế nào?

Thay đổi thông tin cá nhân phải thông báo với cơ quan thuế

Thay đổi thông tin cá nhân phải thông báo với cơ quan thuế

Cuộc họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như thế nào?

Cuộc họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như thế nào?

Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Cuộc đấu mới 'Ai thắng ai': Liên thủ đấu liên minh

Cuộc đấu mới 'Ai thắng ai': Liên thủ đấu liên minh

Ca sĩ Rosé đẹp tựa nữ thần trong 2 lần diện thiết kế của Công Trí

Ca sĩ Rosé đẹp tựa nữ thần trong 2 lần diện thiết kế của Công Trí

Rosé tiếp tục mặc váy của Công Trí trong MV 'Gone', lần này là một thiết kế 7 sắc cầu vồng

Rosé tiếp tục mặc váy của Công Trí trong MV 'Gone', lần này là một thiết kế 7 sắc cầu vồng

Lập danh sách và cấp Thẻ cử tri cho đơn vị vũ trang nhân dân

Người ứng cử có phải nộp giấy khám sức khỏe để chứng minh mình đáp ứng tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hay không?

Người ứng cử có phải nộp giấy khám sức khỏe để chứng minh mình đáp ứng tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hay không?

Việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết được thực hiện như thế nào?

Việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết được thực hiện như thế nào?

Thủ tục cấp lại biển số xe máy, chi phí cấp lại biển ra sao?

Thủ tục cấp lại biển số xe máy, chi phí cấp lại biển ra sao?

Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày danh sách cử tri được niêm yết cho đến ngày bỏ phiếu vì các lý do khác nhau thì thực hiện quyền bầu cử ở đâu?

Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày danh sách cử tri được niêm yết cho đến ngày bỏ phiếu vì các lý do khác nhau thì thực hiện quyền bầu cử ở đâu?

Cử tri là sinh viên hoặc là công nhân KCN được ghi tên vào danh sách cử tri như thế nào?

Cử tri là sinh viên hoặc là công nhân KCN được ghi tên vào danh sách cử tri như thế nào?

Điểm mới về khai, nộp thuế đối với hợp tác kinh doanh vận tải

Điểm mới về khai, nộp thuế đối với hợp tác kinh doanh vận tải

Việc lập danh sách cử tri và cấp Thẻ cử tri đối với các đơn vị vũ trang nhân dân được thực hiện như thế nào?

Việc lập danh sách cử tri và cấp Thẻ cử tri đối với các đơn vị vũ trang nhân dân được thực hiện như thế nào?

Người dưới 18 tuổi đăng ký giao dịch điện tử theo cách nào?

Người dưới 18 tuổi đăng ký giao dịch điện tử theo cách nào?

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho người dưới 18 tuổi

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho người dưới 18 tuổi

Triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi với cơ quan bảo hiểm xã hội

Triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi với cơ quan bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH đối với cá nhân dưới 18 tuổi chưa có CMND/CCCD

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH đối với cá nhân dưới 18 tuổi chưa có CMND/CCCD

NÓNG: Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

NÓNG: Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Bộ Tài chính công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Có thể gặp rủi ro gì nếu làm mất sổ đỏ?

Có thể gặp rủi ro gì nếu làm mất sổ đỏ?

Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được sử dụng con dấu như thế nào?

Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được sử dụng con dấu như thế nào?