Người lưu giữ lịch sử trong từng bức ảnh

Người lưu giữ lịch sử trong từng bức ảnh

Cuộc triển lãm gợi lại những ký ức hào hùng

Cuộc triển lãm gợi lại những ký ức hào hùng

Người kể chuyện lịch sử qua ảnh

Người kể chuyện lịch sử qua ảnh

NSNA, nhà báo Mầu Hoàng Thiết kể chuyện lịch sử qua những tác phẩm ảnh

NSNA, nhà báo Mầu Hoàng Thiết kể chuyện lịch sử qua những tác phẩm ảnh

'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX' qua góc nhìn nhiếp ảnh

'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX' qua góc nhìn nhiếp ảnh

Sống lại những ký ức về hậu phương thời chiến

Sống lại những ký ức về hậu phương thời chiến

Nghệ sĩ nhiếp ảnh 'chép sử' hậu phương thời chiến bằng hình

Nghệ sĩ nhiếp ảnh 'chép sử' hậu phương thời chiến bằng hình

Khoảnh khắc hậu phương thời chiến

Khoảnh khắc hậu phương thời chiến

Những bức ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX' gây xúc động

Những bức ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX' gây xúc động

Hậu phương bình dị lạc quan trong ảnh Mầu Hoàng Thiết

Hậu phương bình dị lạc quan trong ảnh Mầu Hoàng Thiết

Triển lãm ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Triển lãm ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Xúc động những bức ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Xúc động những bức ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Cận cảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Cận cảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Hậu phương thời chiến - với những khung hình đen trắng đầy cảm xúc

Hậu phương thời chiến - với những khung hình đen trắng đầy cảm xúc

Triển lãm chuyên đề 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Triển lãm chuyên đề 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Ngắm những người con Hà Nội qua 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Ngắm những người con Hà Nội qua 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Triển lãm hơn 100 tác phẩm 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Triển lãm hơn 100 tác phẩm 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Xúc động những bức ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Xúc động những bức ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Sống lại ký ức với Triển lãm ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Sống lại ký ức với Triển lãm ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX

Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ cho NS Mầu Hoàng Thiết

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ cho NS Mầu Hoàng Thiết

Kỳ 4: Người trận mạc

Kỳ 4: Người trận mạc

Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước