Khám phá đền thờ của dòng họ khai sinh Hà Tiên - Phú Quốc

Khám phá đền thờ của dòng họ khai sinh Hà Tiên - Phú Quốc

Họ Mạc là dòng họ có vai trò lớn trong sự nghiệp khai khẩn, biến vùng đất Hà Tiên, Phúc Quốc trở thành đất...