Ước mơ ở nơi không có phong bì ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ước mơ ở nơi không có phong bì ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chuyện những thầy cô cắm bản

Chuyện những thầy cô cắm bản

Vinh danh 63 giáo viên dạy học sinh người dân tộc thiểu số

Vinh danh 63 giáo viên dạy học sinh người dân tộc thiểu số

Vinh danh 63 giáo viên tâm huyết vì học trò dân tộc thiểu số

Vinh danh 63 giáo viên tâm huyết vì học trò dân tộc thiểu số

Tuyên dương 63 thầy cô giáo vượt khó 'cõng' con chữ tới đồng bào vùng cao

Tuyên dương 63 thầy cô giáo vượt khó 'cõng' con chữ tới đồng bào vùng cao

Tuyên dương 63 giáo viên tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tuyên dương 63 giáo viên tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tôn vinh 63 thầy cô hết lòng với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Tôn vinh 63 thầy cô hết lòng với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Tuyên dương 63 thầy cô giáo trong chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô'

Tuyên dương 63 thầy cô giáo trong chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô'

Vinh danh 63 giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số

Vinh danh 63 giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số

Tuyên dương 63 giáo viên vùng dân tộc thiểu số

Tuyên dương 63 giáo viên vùng dân tộc thiểu số

Nhiều đề xuất tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhiều đề xuất tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kiến nghị cắt giảm một số cuộc thi dành cho giáo viên

Kiến nghị cắt giảm một số cuộc thi dành cho giáo viên

Nhiều ý kiến đề xuất giảm các cuộc thi sáng kiến sáng tạo, giáo viên dạy giỏi

Nhiều ý kiến đề xuất giảm các cuộc thi sáng kiến sáng tạo, giáo viên dạy giỏi

Cần giảm số lượng cuộc thi dành cho giáo viên.

Cần giảm số lượng cuộc thi dành cho giáo viên.

Giáo viên vùng cao chia sẻ thực trạng công tác giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Giáo viên vùng cao chia sẻ thực trạng công tác giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Chia sẻ cùng thầy cô trao tặng sổ tiết kiệm 63 giáo viên vùng cao

Chia sẻ cùng thầy cô trao tặng sổ tiết kiệm 63 giáo viên vùng cao

Gặp gỡ, chia sẻ cùng 63 giáo viên 'cắm bản'

Gặp gỡ, chia sẻ cùng 63 giáo viên 'cắm bản'

Bộ GD-ĐT gặp mặt 63 thầy cô giảng dạy cho học sinh người dân tộc thiểu số

Bộ GD-ĐT gặp mặt 63 thầy cô giảng dạy cho học sinh người dân tộc thiểu số

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp 63 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp 63 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số