Mở rộng cơ hội hợp tác du lịch và dạy nghề tại Mông Cổ

Mở rộng cơ hội hợp tác du lịch và dạy nghề tại Mông Cổ

Khai giảng lớp học tiếng Việt đầu tiên tại Mông Cổ

Khai giảng lớp học tiếng Việt đầu tiên tại Mông Cổ

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam – Mông Cổ

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam – Mông Cổ

Tết Việt ở Mông Cổ - Đậm đà bản sắc quê hương

Tết Việt ở Mông Cổ - Đậm đà bản sắc quê hương

Tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Mông Cổ

Tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Mông Cổ

Tỉnh Khuvsgul (Mông Cổ) mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Tỉnh Khuvsgul (Mông Cổ) mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Mông Cổ

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Mông Cổ