Mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế

Mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế

Luật Thỏa thuận quốc tế vừa được công bố gồm 7 chương, 52 điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2021 và thay thế...
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố 7 luật đã được Quốc hội thông qua

Công bố 7 luật đã được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về bảy luật vừa được Quốc hội thông qua

7 Luật vừa được công bố có gì mới?

7 Luật vừa được công bố có gì mới?

XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI

XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI

Từ 1/7/2021 mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế

Từ 1/7/2021 mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 7 luật mới được thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 7 luật mới được thông qua

Công bố 7 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10

Công bố 7 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10

CÔNG BỐ 7 LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI

CÔNG BỐ 7 LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và 6 luật mới được thông qua

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và 6 luật mới được thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Sẽ đổi mới việc đăng ký, quản lý thường trú bằng công nghệ thông tin

Sẽ đổi mới việc đăng ký, quản lý thường trú bằng công nghệ thông tin

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Biên phòng Việt Nam

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Biên phòng Việt Nam

Công dân được lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình

Công dân được lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 7 luật mới được thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 7 luật mới được thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thông qua

Những điểm nổi bật trong 7 Luật được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thông qua

THỨ TRƯỞNG LÊ TẤN TỚI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TỈNH BẠC LIÊU

THỨ TRƯỞNG LÊ TẤN TỚI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TỈNH BẠC LIÊU

ĐBQH Đỗ Thị Lan tiếp xúc cử tri huyện Tiên Yên, Ba Chẽ

ĐBQH Đỗ Thị Lan tiếp xúc cử tri huyện Tiên Yên, Ba Chẽ

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri Bạc Liêu

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri Bạc Liêu

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết

Quốc hội thông qua 7 luật và 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Quốc hội thông qua 7 luật và 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Quốc hội đồng ý hỗ trợ Vietnam Airlines vượt qua COVID-19

Quốc hội đồng ý hỗ trợ Vietnam Airlines vượt qua COVID-19

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Thông qua 7 luật, 13 Nghị quyết với nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Thông qua 7 luật, 13 Nghị quyết với nhiều quyết sách quan trọng

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về Luật Thỏa thuận quốc tế

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về Luật Thỏa thuận quốc tế

UBND cấp xã khu vực biên giới được ký thỏa thuận quốc tế

UBND cấp xã khu vực biên giới được ký thỏa thuận quốc tế

31 điểm mới trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi)

31 điểm mới trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi)

KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV: - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Cơ quan chủ trì phòng, chống ma túy là cơ quan Công an

KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV: - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Cơ quan chủ trì phòng, chống ma túy là cơ quan Công an

Bỏ sổ hộ khẩu từ năm 2023

Bỏ sổ hộ khẩu từ năm 2023

Quốc hội thông qua nhiều dự án luật trong chương trình kỳ họp thứ 10

Quốc hội thông qua nhiều dự án luật trong chương trình kỳ họp thứ 10

Không được cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

Không được cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

Quốc hội thông qua 4 luật, 2 nghị quyết

Quốc hội thông qua 4 luật, 2 nghị quyết

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 13/11, KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 13/11, KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Quốc hội thông qua 2 luật và 1 nghị quyết

Quốc hội thông qua 2 luật và 1 nghị quyết

Quốc hội thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế

Quốc hội thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế

Quốc hội thông qua Luật đưa người VN đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi) và Luật Thỏa thuận quốc tế

Quốc hội thông qua Luật đưa người VN đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi) và Luật Thỏa thuận quốc tế