Nâng cao hiệu quả chức năng thanh tra chuyên ngành

Nâng cao hiệu quả chức năng thanh tra chuyên ngành

Trong những năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất...
Xử phạt 2.000 đơn vị, đề nghị xử lý hình sự hơn 300 doanh nghiệp nợ BHXH

Xử phạt 2.000 đơn vị, đề nghị xử lý hình sự hơn 300 doanh nghiệp nợ BHXH

Cần luật hóa thanh tra chuyên ngành bảo hiểm

Cần luật hóa thanh tra chuyên ngành bảo hiểm

Đề nghị xử lý hình sự hơn 300 doanh nghiệp nợ BHXH

Đề nghị xử lý hình sự hơn 300 doanh nghiệp nợ BHXH

Làm rõ hơn nữa vai trò, quyền hạn cơ quan thanh tra

Yêu cầu chánh thanh tra sở tự nhận thiếu sót

Yêu cầu chánh thanh tra sở tự nhận thiếu sót

Asanzo đòi quyền giải trình trước khi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương công bố kết luận thanh kiểm tra

Asanzo đòi quyền giải trình trước khi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương công bố kết luận thanh kiểm tra