Tăng cường trao quyền cho thanh niên để phục hồi sau đại dịch COVID-19

Tăng cường trao quyền cho thanh niên để phục hồi sau đại dịch COVID-19

Tối 28/4, từ điểm cầu Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến toàn cầu...
Nhiều mô hình của Đoàn đã tạo sức cuốn hút trong giới trẻ

Nhiều mô hình của Đoàn đã tạo sức cuốn hút trong giới trẻ

Gần một nửa phụ nữ trên thế giới không được quyền tự chủ thân thể

Gần một nửa phụ nữ trên thế giới không được quyền tự chủ thân thể

Tỉnh đoàn Khánh Hòa: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Tỉnh đoàn Khánh Hòa: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thêm cơ hội thể hiện vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ

Thêm cơ hội thể hiện vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM tổ chức Ngày hội tuyên tuyên truyền, tìm hiểu Luật Thanh niên 2020

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM tổ chức Ngày hội tuyên tuyên truyền, tìm hiểu Luật Thanh niên 2020

Tập hợp, phát huy vai trò, đóng góp của Đoàn trong sự phát triển VUSTA

Tập hợp, phát huy vai trò, đóng góp của Đoàn trong sự phát triển VUSTA

Sinh viên đặt câu hỏi và hiến kế gửi Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Sinh viên đặt câu hỏi và hiến kế gửi Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Sinh viên đặt câu hỏi và hiến kế gửi Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Sinh viên đặt câu hỏi và hiến kế gửi Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Nhà Xuất bản Trẻ ra mắt 136 tựa sách nhân sự kiện 'Tháng ba sách trẻ'

Nhà Xuất bản Trẻ ra mắt 136 tựa sách nhân sự kiện 'Tháng ba sách trẻ'

Hội nghị lần thứ 32 Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Hội nghị lần thứ 32 Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên

Giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Nhiều Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021

Nhiều Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021

Những điểm mới nổi bật của 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Những điểm mới nổi bật của 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Điểm mới của 11 bộ luật, luật có hiệu lực từ 1-1-2021

Điểm mới của 11 bộ luật, luật có hiệu lực từ 1-1-2021

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch

9 Luật có hiệu lực từ 1 - 1 - 2021

9 Luật có hiệu lực từ 1 - 1 - 2021

Làm thế nào để Luật Thanh niên 2020 sớm đi vào cuộc sống?

Làm thế nào để Luật Thanh niên 2020 sớm đi vào cuộc sống?

Nhiều điểm mới trong Luật Thanh niên: Tháng thanh niên và trách nhiệm đối thoại

Nhiều điểm mới trong Luật Thanh niên: Tháng thanh niên và trách nhiệm đối thoại

Triển khai Luật Thanh niên

Triển khai đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống

Triển khai đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống

Bình đẳng, tôn trọng và lắng nghe thanh niên

Bình đẳng, tôn trọng và lắng nghe thanh niên

Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố 10 luật có hiệu lực từ năm 2021, đổi tên 2 Ủy ban của Quốc hội

Công bố 10 luật có hiệu lực từ năm 2021, đổi tên 2 Ủy ban của Quốc hội

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và 9 Luật khác

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và 9 Luật khác

Luật Thanh niên có gì mới?

Luật Thanh niên có gì mới?

Chính thức công bố 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Chính thức công bố 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 10 luật có hiệu lực từ năm 2021

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 10 luật có hiệu lực từ năm 2021