Triển khai Luật Thanh niên

Sáng 10-9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên đối với các bộ, ngành và một...
Nghiên cứu thấu đáo thành lập Bộ Thanh niên

Nghiên cứu thấu đáo thành lập Bộ Thanh niên

Đề xuất quy định rõ nội dung đối thoại với thanh niên

Đề xuất quy định rõ nội dung đối thoại với thanh niên

Đối thoại với thanh niên cần thực chất và chất lượng

Đối thoại với thanh niên cần thực chất và chất lượng

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ CHO THANH NIÊN

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ CHO THANH NIÊN

Định hình khung chính sách cho thanh niên

Định hình khung chính sách cho thanh niên

Thanh niên có nghĩa vụ tham gia tình nguyện đối với cộng đồng xã hội

Thanh niên có nghĩa vụ tham gia tình nguyện đối với cộng đồng xã hội

Nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội

Nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội

Góp ý nhiều cơ chế, chính sách cho thanh niên Việt Nam giai đoạn tới

Góp ý nhiều cơ chế, chính sách cho thanh niên Việt Nam giai đoạn tới

Quy định độ tuổi của thanh niên từ 16 đến 30 tuổi là phù hợp

Quy định độ tuổi của thanh niên từ 16 đến 30 tuổi là phù hợp

Đề xuất Thủ tướng phải chủ trì đối thoại với thanh niên mỗi năm 1 lần

Đề xuất Thủ tướng phải chủ trì đối thoại với thanh niên mỗi năm 1 lần

Luật Thanh niên (sửa đổi) theo hướng tạo điều kiện để giới trẻ phát huy hết sức sáng tạo

Luật Thanh niên (sửa đổi) theo hướng tạo điều kiện để giới trẻ phát huy hết sức sáng tạo

Xây dựng Luật đảm bảo sự hỗ trợ thanh niên tiếp cận chính sách

Xây dựng Luật đảm bảo sự hỗ trợ thanh niên tiếp cận chính sách

Luật Thanh niên sửa đổi cần bổ sung 'tiếng nói' của thanh niên

Luật Thanh niên sửa đổi cần bổ sung 'tiếng nói' của thanh niên