Địa phương nỗ lực tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

Địa phương nỗ lực tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

Tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2021 được tổ chức mới đây,...
Nghệ An: Công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm cao hơn mặt bằng chung toàn quốc

Nghệ An: Công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm cao hơn mặt bằng chung toàn quốc

Nam Định: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết thi hành án

Nam Định: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết thi hành án

Quảng Nam: Nỗ lực thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Thi hành án dân sự

Quảng Nam: Nỗ lực thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Thi hành án dân sự

Giải pháp thi hành dứt điểm án tồn đọng, kéo dài

Gỡ vướng tiêu hủy vật chứng trong thi hành án dân sự

Gỡ vướng tiêu hủy vật chứng trong thi hành án dân sự

Gỡ vướng trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản

Gỡ vướng trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản

Cần hoàn thiện quy định về thời hạn trong thi hành án dân sự

Cần hoàn thiện quy định về thời hạn trong thi hành án dân sự

Hoàn thiện quy định về tiêu hủy vật chứng trong thi hành án dân sự

Hoàn thiện quy định về tiêu hủy vật chứng trong thi hành án dân sự

Cần hoàn thiện quy định pháp luật về tạm hoãn xuất cảnh trong thi hành án dân sự

Cần hoàn thiện quy định pháp luật về tạm hoãn xuất cảnh trong thi hành án dân sự

Vướng mắc khi kê biên, xử lý tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất

Vướng mắc khi kê biên, xử lý tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất

Phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ thi hành án sai phạm

Phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ thi hành án sai phạm

Tạo vị thế mới cho cơ quan Thi hành án dân sự

Tạo vị thế mới cho cơ quan Thi hành án dân sự

Khó kê biên, xử lý tài sản là động sản để thi hành án

Khó kê biên, xử lý tài sản là động sản để thi hành án

Tính trách nhiệm của cán bộ từ vụ cụ ông 102 tuổi

Tính trách nhiệm của cán bộ từ vụ cụ ông 102 tuổi

Cụ ông 102 tuổi nhọc nhằn chờ thi hành án

Cụ ông 102 tuổi nhọc nhằn chờ thi hành án

Công khai, minh bạch trong lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản

Công khai, minh bạch trong lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản

Thành lập Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức

Thành lập Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức

Giải thể Chi cục Thi hành án dân sự quận 2, 9, Thủ Đức

Giải thể Chi cục Thi hành án dân sự quận 2, 9, Thủ Đức

Năm 2021: Tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành án trong vụ án tham nhũng, kinh tế

Năm 2021: Tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành án trong vụ án tham nhũng, kinh tế

Cơ quan thi hành án dân sự thi hành xong trên 53.750 tỷ đồng

Cơ quan thi hành án dân sự thi hành xong trên 53.750 tỷ đồng

Hơn 576.900 vụ việc thi hành án dân sự đã được xử lý

Hơn 576.900 vụ việc thi hành án dân sự đã được xử lý

Bộ Tư pháp đã giải quyết hơn 576.900 vụ việc thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp đã giải quyết hơn 576.900 vụ việc thi hành án dân sự

Hoàn thiện quy định về định giá tài sản trong thi hành án dân sự

Hoàn thiện quy định về định giá tài sản trong thi hành án dân sự

Khắc phục lúng túng khi ra quyết định thi hành án chủ động

Khắc phục lúng túng khi ra quyết định thi hành án chủ động

Xử lý tiền lãi của số tiền nộp tham gia đấu giá: Cần hướng dẫn thống nhất

Xử lý tiền lãi của số tiền nộp tham gia đấu giá: Cần hướng dẫn thống nhất

Xác định rõ các chi phí khi kê biên quyền sử dụng đất

Xác định rõ các chi phí khi kê biên quyền sử dụng đất

Khó thi hành án đối với doanh nghiệp giải thể

Khó thi hành án đối với doanh nghiệp giải thể

Gỡ vướng thanh toán tiền thi hành án trong trường hợp phải ủy thác

Gỡ vướng thanh toán tiền thi hành án trong trường hợp phải ủy thác

Cần thống nhất quy định xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung

Cần thống nhất quy định xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung

Tăng cường phối hợp với UBND cấp xã trong bảo quản tài sản thi hành án

Tăng cường phối hợp với UBND cấp xã trong bảo quản tài sản thi hành án

TP.Hồ Chí Minh giám sát thực hiện Luật Thi hành án dân sự

TP.Hồ Chí Minh giám sát thực hiện Luật Thi hành án dân sự

Thi hành án khó phối hợp với ngành tố tụng

Thi hành án khó phối hợp với ngành tố tụng

TP HCM giám sát thi hành án dân sự các vụ lớn, phức tạp

TP HCM giám sát thi hành án dân sự các vụ lớn, phức tạp

Cơ quan thi hành án gặp khó vì đương sự tạo tranh chấp giả để 'né'

Cơ quan thi hành án gặp khó vì đương sự tạo tranh chấp giả để 'né'

Kỹ năng kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Kỹ năng kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Hoàn thiện quy định về nghĩa vụ của người trúng đấu giá

Hoàn thiện quy định về nghĩa vụ của người trúng đấu giá

Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới hình thức thông báo thi hành án

Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới hình thức thông báo thi hành án

Hoàn thiện quy định về nghĩa vụ của người trúng đấu giá

Hoàn thiện quy định về nghĩa vụ của người trúng đấu giá

Khó xác định quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung

Khó xác định quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung

Cần quy định rõ hơn trách nhiệm kê biên tài sản của cơ quan điều tra

Cần quy định rõ hơn trách nhiệm kê biên tài sản của cơ quan điều tra

Thừa phát lại không cưỡng chế khi thi hành án

Thừa phát lại không cưỡng chế khi thi hành án

Hoàn thiện quy định về việc chưa có điều kiện thi hành án

Hoàn thiện quy định về việc chưa có điều kiện thi hành án

Yêu cầu chấn chỉnh vi phạm trong việc ra quyết định thi hành án

Yêu cầu chấn chỉnh vi phạm trong việc ra quyết định thi hành án

Lúng túng xử lý tài sản của người phải thi hành án do người thứ ba nắm giữ

Lúng túng xử lý tài sản của người phải thi hành án do người thứ ba nắm giữ